GPS tracker

GPS tracker

En GPS tracker er en enhed, som anvender Global Positioning System til at spore (“tracke”) den præcise lokation/position af genstande, personer og dyr, som ønskes overvåget. Udførlig data omkring disses eksakte opholdssteder og bevægelsesmønstre registreres og kan efterfølgende

gemmes i en GPS tracker

overføres til en central database

overføres til en internet-opkoblet computer

Overførslen af data til de to sidstnævnte sker ved brug af mobiltelefon, radio eller satelit-modem, indbygget i din GPS tracker. Dette gør det muligt rent visuelt at fremvise et detaljeret kort over den overvågede genstands opholdssteder og bevægelsesmønstre på et display – enten live eller ved en senere analyse af sporet.

blank
På billedet ses en typisk GPS tracker

GPS Logger

En GPS logger – eller data logger – logger enhedens position i regelmæssige intervaller i sin interne hukommelse. Moderne GPS loggers har enten en port til memory cards eller intern flash memory samt en USB-port. Nogle agerer som et USB flash drev.
Dette muliggør downloading af track log data med henblik på yderligere analyse ved hjælp af en computer. Din track-liste eller POI-liste kan være i GPX-format eller andet format.

GPS tracker til løbesport: Sportsfolk bærer enheden under træning ved udendørs sport såsom jogging. Når løberne kommer tilbage, downloader de data på deres computer for at beregne længden og varigheden af løbeturen.

GPS tracking er også en integreret del af geocaching, som er en hobby, hvor man ved hjælp af en GPS modtager finder “skatte”, som er placeret over hele verden (track GPS points). GPS loggeren behøver ikke være en separat enhed, idet mange GPS modtagere – lavet til navigation – også har en waypoint-funktion.

Et waypoint er et fysisk referencepunkt brugt til navigation, hvor et sæt af koordinater angiver et fysisk punkt. Disse er normalt længdegrader og breddegrader – i nogle tilfælde også højder; især inden for luftfart.

Mange GPS modtagere – både militære og civile – indeholder nu integrerede kartografiske databaser, som giver brugere muligheden for at lokalisere et punkt på kortet og definere det som et waypoint.

GPS systemer til navigation af biler kan generere en foreslået rute mellem to waypoints baseret på en kartografisk database.
Når man kører langs ruten, indikerer systemet løbende kørerens aktuelle position på ruten og instruerer konstant om rutens videre forløb. Ved udregning af den foreslåede rute tager de bedste GPS systemer hensyn til trafikale forhindringer såsom ensretninger samt vejkryds, hvor venstre- eller højresving er forbudt.

GPS modtagere brugt til navigation inden for luftfart eller marine kan indeholde store databaser af navngivne waypoints, som kan bruges til at koordinere navigation med anden luftfart eller skibe i området. Nogle GPS modtagere er integreret i autopiloter og flyvestyringssystemer, der vil manøvrere et fly eller et skib langs en planlagt rute – helt uden menneskelig indblanding.
Information omkring en flyrute anvendt i moderne luftfart består ofte af en liste waypoints, som flyet vil følge. De fleste waypoints benyttet af GPS modtagere inden for luftfarten korrelerer med waypoints etableret på kort og anden navigationsmæssig dokumentation.

Under konkurrencer i svæveflyvning overflyver deltagerne lukkede baner af flere hundrede kilometer, hvor GPS loggers anvendes til at bevise, hvorvidt deltagerne har fuldendt opgaverne og holdt sig væk fra kontrolleret luftrum.
Data lagres over mange timer i GPS loggeren og downloades efter flyvningen er overstået. Efterfølgende analyseres alle data, start- og sluttider udregnes og herefter kåres den hurtigste deltager.

De fleste digitale kameraer gemmer tidspunktet, for da et foto blev taget. Forudsat, at kameraets ur er præcist, kan det pågældende tidspunkt korrigeres med GPS log data med henblik på at fastsætte et præcist sted.
Denne geotagging udføres ved at tilføjes EXIF (Exchangeable Image File Format) metadata i billedefilen. Som eksempel på et program, der anvender geotagging kan nævnes Google Earth.

Data Pushers

Data pushers er enheder, der sender/angiver deres position, i regelmæssige intervaller, til en bestemt server, som straks analyserer disse data.

Disse enheder blev populære samtidigt med mobiltelefonen. De faldende priser på SMS-beskeder og de minimerede størrelser af mobiltelefoner, gjorde det muligt at integrere GPS i mobiltelefoner til en fair pris.

Data pushers anvendes typisk i alarm- og sikkerhedssektoren. Almindeligvis integreres en GPS modtager og en mobiltelefon i én enhed og strømforsynes af ét batteri. Funktionen består i, at mobiltelefonen i regelmæssige intervaller afsender en SMS bestående af data fra GPS modtageren.
Nyere GPS integrerede smartphones med GPS tracking software kan omdanne mobiltelefonen til en data pusher enhed. Fra 2009 er open source og proprietære software applikationer tilgængelige for iPhone og Android.

Nogle virksomheder tilbyder “data push teknologi”dvs. de udvikler sofistikeret GPS tracking til forretningsmiljøer; især organisationer, der anvender en mobil medarbejderstab som f.eks. en kommerciel flåde (taxaselskab, transportvirksomheder, speditionsvirksomheder etc.).

Typiske GPS tracking systemer anvendt i kommercielle flåder består af to grundelementer:

GPS tracking hardware
GPS tracking software

Denne kombination kaldes i reglen “bil-tracking-system” (vehicle-tracking-system)

. Normalt er en GPS tracker installeret i bilen i form af hardware, der er forbundet med køretøjets tændingskontakt, batteri og antenner.

Den typiske hardware-løsning til tracking er, at GPS anvendes til at bestemme køretøjernes fysiske placering. Dette sker ved at opdateringer sendes inden for regelmæssige tidsintervaller (f.eks. hver gang motoren tændes eller slukkes).

Disse fysiske positioner sendes almindeligvis over netværk i Europa eller Nordamerika via GPRS (General Packet Radio Service), idet det er her dækningen på netværkene generelt er bedst.
Almindeligvis uploader man alle disse data til et website, hvor flådeaktivitetwn kan følges live eller historisk ved brug af digitale kort og rapporter.

GPS tracking-systemer anvendt i kommercielle flåder kan i hovedreglen virke på to måder:

· Ved handling: GPS tracking-systemet sender lokaliseringsdata ved en handling (igen ved åbning/lukning af en dør, sluk/tænd motor etc.)

· Periodisk/live: GPS tracking-systemet sender lokaliseringsdata hvert 1., 2. eller 5. minut.

I nogle tilfælde ses det, at de to metoder kombineres.

Denne type af GPS tracker inkluderer følgende applikationer:

Flådekontrol – f.eks. kan et transport- eller taxaselskab installere en sådan GPS tracker i sine biler. Den lille GPS tracker vil så afsløre, hvorvidt en bil kommer til tiden eller er forsinket, eller hvorvidt den følger den planlagte rute. Det samme gælder armerede lastbiler, som transporterer værdifulde varer, da en GPS tracker afslører det præcise sted og tidspunkt ved et eventuelt røveri.
Data pushers er praktisk redskab til at kontrol og styring af flåder af køretøjer såsom udrykningskøretøjer, busser og toge (offentlig transport) og lastbilstransport med værdifuld gods.

Et andet formål ved gps tracking er at hjælpe f.eks. en ambulanceflådes mandskab med at nå frem til ulykkestedet hurtigst muligt. Et såkaldt “automatic vehicle location system” (AVL) kan evaluere den fysiske placering af samtlige ambulancer med chauffør og det øvrige mandskab med henblik på at vælge det køretøj, som sandsynligvis vil nå frem til ulykkestedet først.

Søgning af stjålne biler – ejere af dyre biler kan montere en GPS tracker i deres køretøjer og aktivere – den ellers passive GPS tracker i tilfælde af tyveri. En GPS tracker aktiveres ved at sende den en ordre – f.eks. via SMS. Derefter vil den monterede GPS tracker lokalisere bilens nuværende fysiske placering.

Overvågning af dyr – En GPS tracker muliggør et videnskabeligt studie af vilde dyrs aktiviteter og migrationsmønstre. Desuden kan et bortløbet husdyr let findes af dens ejer, hvis en GPS tracker er monteret i dyrets halsbånd.

Løbskontrol – I nogle sportsgrene, såsom svæveflyvning, er deltagerne påkrævet at have en GPS tracker på sig. Derved kan dommerne afsløre, om deltagere har snydt, og hvor deltagerne befinder sig på ruten i forhold til hinanden. Denne brug har været illustreret i filmen “Rat Race” fra 2001.

Spionage/overvågning – Når en GPS tracker er anbragt på en person eller dennes transportmiddel, har observøren mulighed for at fastsætte den observerede persons aktivitet og adfærdsmønstre. Denne anvendelse er anvendt af politi og efterretningstjenester.

Overvågning af børn – Nogle forældre planter en GPS tracker i tøjet på deres børn. Derved kan forældre løbende se, hvor deres børn færdes. Nogle mener endda, at denne sikkerhedsfornemmelse hos forældrene giver børnene større uafhængighed. Desuden kan en sådan GPS tracker føre til hurtig indgriben ved forbrydelser mod børn.

Data Pullers

I modsætning til data pushers – som informerer om en enheds fysiske beliggenhed i regelmæssige intervaller (push-teknologi) – er data pullers altid aktive (“slået til”) og kan til alle tider kaldes eller kontaktes (pull-teknologi).
Denne teknologi er ikke voldsomt udbredt, men et eksempel herpå kunne være en computer, der er tilsluttet internettet kørende gpsd.
Et andet eksempel kunne være en nyere mobiltelefon med en GPS modtager installeret; Her har man mulighed for at sende en speciel type SMS til telefonen, for så at modtage en SMS retur med telefonens koordinater – således er det altså muligt at lokalisere telefonen.

Forskellen på en data puller og en data pusher er enkelt forklaret, at en data puller konstant afgiver signaler fra sig, og er således altid aktiv – hvor data pushers kun gør det i intervaller ELLER på “kommando”, dvs. kun reagerer, når der bliver sendt besked herom.

GPS tracker i verden

I august 2009 indførte Brasilien en lov der påkræver at der i alle nye biler nye biler installeres en GPS tracker. Loven havde et klart formål; at anvende GPS tracking for at undgå biltyverier. De brasilianske forsikringsselskaber var naturligvis fortalere for den nye lov, men også iblandt befolkning var der bred opbakning. Dette skyldes givetvis det høje antal biltyverier i Brasilien (5%).

Enkelte andre lande har fulgt trop i tiltaget med en GPS tracker installeret i nye biler; senest Polen og Hviderusland.

Herudover har der generelt været en del debat omkring hvorvidt det er etisk korrekt at anvende en GPS tracker – især når den er skjult. I de fleste sammenhænge er der umiddelbart ingen etiske spørgsmål, men når man bevæger sig ind på privatsfæren – f.eks. i forbindelse med overvågning af personer – begynder tvivlen at melde sig.

I Californien, USA er det f.eks. ulovligt at overvåge personer vha. en GPS tracker. Det samme gælder køretøjer med mindre ejeren har givet tilladelse hertil.

I Storbritannien var der heftig debat i 2007 da en tøjfabrikant lancerede tøj, hvor der var en indbygget GPS tracker i hvert klædestykke. Ydermere markedsførte man tøjet, som en god måde at “kontrollere ustyrlige teenager” på.